Usługi

ADWOKAT JOANNA LAZAREK

ZAKRES SPECJALIZACJI

PRAWO KARNE

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i wykonawczego. Z punktu widzenia interesu Klientów w postępowaniu karnym czas ma niebagatelne znaczenie i niezwykle istotna jest pomoc obrońcy już na wczesnym etapie każdej sprawy.

Reprezentuję Klientów we wszystkich sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Występuję w charakterze obrońcy podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocnika pokrzywdzonych. Prowadzę sprawy dotyczące, m.in. przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, oskarżenia prywatnego, przestępstw i wykroczeń karnoskarbowych, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

PRAWO CYWILNE

W ramach wykonywanej praktyki prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentuję Klientów przed sądami, sporządzam pozwy i inne pisma procesowe, sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję opinie prawne. W szczególności prowadzę sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę prawa własności,  zasiedzenie, najem/dzierżawę nieruchomości, wykonywanie obowiązków umownych. Również prowadzę sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia.

PRAWO RODZINNE

Specjalizuję się w prowadzeniu wszystkich spraw rodzinnych. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego. Prawo rodzinne jest specyficzną i delikatną materią prawną. W większości przypadków wiąże się z dużym stresem dla stron postępowania. Niezależnie od odpowiedniej wiedzy prawniczej, przyjmuję empatyczną postawę wobec problemów moich Klientów.

PRAWO SPADKOWE

Z zakresu prawa spadkowego oferuję kompleksową pomoc prawną przy dziedziczeniu ustawowym oraz testamentowym.  W szczególności prowadzę sprawy dotyczące testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Z zakresu prawa administracyjnego sporządzam wszelkiego rodzaju wnioski, odwołania i skargi oraz reprezentuję moich Klientów przed sądami i organami administracji publicznej we wszystkich sprawach z tej dziedziny prawa.

PRAWO PRACY

Udzielam również pomocy prawnej z zakresu prawa pracy. Pomoc prawna w tym przedmiocie ma dwa wymiary. Pierwszy dotyczy wsparcia pozasądowego, które obejmuje między innymi sporządzania kontraktów, regulaminów, wypowiedzeń umów o pracę, czy innej, niezbędnej dokumentacji pracowniczej. Drugi dotyczy wsparcia sądowego. Reprezentuję pracowników i pracodawców w sporach sądowych we wszystkich instancjach, np. w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za mobbing lub dyskryminację.

PRAWO PODATKOWE

Prawo podatkowe jest nierozłącznym elementem każdej działalności gospodarczej. Nawet najprostsze transakcje powodują konieczność analizowania  ich skutków podatkowych. Błędy lub zaniedbania w tym zakresie mogą okazać się bardzo kosztowne. Zajmuję się udzielaniem wsparcia prawnego z zakresu prawa podatkowego – w celu zapewnienia moim Klientom bezpieczeństwa finansowego.

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Klientom biznesowym oferuję zarówno stałą obsługę prawną, jak i doraźną pomoc. W szczególności prowadzę czynności służące dochodzeniu zaległych należności pieniężnych. Zajmuję się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz biorę udział w negocjacjach postanowień umownych. Doradzam w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej dla prowadzonej działalności oraz sporządzam niezbędną dokumentację. 

POTRZEBUJECIE PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ?

Zapraszam Państwa do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką z siedzibą w Kwidzynie. Do Państwa dyspozycji w zakładce „Kontakt” pozostawiam numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Podczas pierwszej rozmowy przedstawię zasady przyszłej i ewentualnej współpracy.